O ciclista de Padrón defendeu durante tres etapas a renda obtida na contrareloxo inicial.

Podium final de la Vuelta a Galicia, esta mañana en Santiago de Compostela.

O pelotón chegou esgotado á etapa final de Santiago e apenas puxo en risco a camisola do líder.

O ciclista padrónes Martín Lestido proclamouse gañador da XVI Volta a Galicia que este domingo concluíu en Santiago de Compostela. Coa súa vitoria devolve a coroa da rolda galega ao equipo pontevedrés do Supermercados Froiz que non a conseguía desde o ano 2010. O Froiz suma o seu sexto triunfo nesta clásica desde que adquiriu a súa categoría como proba elite e sub23 sendo o equipo máis laureado da mesma.

Pincha aquí para conocer la colección otoño e invierno.

A última das catro etapas, con saída e chegada na capital de Galicia non deparou sorpresas na clasificación e acabou resolvéndose ao esprín con vitoria do ruso Alexsandr Grigoriev (Diputación de León) que só puido rabuñar un segundo ao líder na meta.

Máis dun centenar de corredores tomaron parte na cuarta e definitiva xornada de 130 quilómetros de distancia. Deles, unha vintena atopábanse situados nunha marxe de 18 segundos o que parecía presaxiar unha boa oportunidade para poñer ao líder contra as cordas.

Lestido (Froiz) conseguira a súa escasa renda grazas ao triunfo da escuadra de Poio na contra-reloxo por equipos inaugural. Despois defendeuna en Monforte e na etapa de montaña de Lalín. Tal foi o esforzo acumulado na capital do Deza polo pelotón que en Santiago apenas quedaban enerxías para poñer en risco a camisola do líder. Tras os escarceos iniciais, os primeiros en tentar o asalto serio ao amarelo foron o Rías Baixas e o Cortizo-Anova por mediación de Jesús Nanclares e Raúl García de Mateos, respectivamente. Os dous representaron a principal oposición ao Froiz nun día na que a montaña, con dous portos puntuables pero moi lonxe de meta, non parecía propicia para escaladores pero se para un ataque afastado que fose madurando a carreira. A súa fuga cando apenas levaban 20 quilómetros de proba, acelerou o ritmo por encima dos 41 quilómetros á hora. A vantaxe non chegou aos dous minutos pero mantivo a De Mateos (Cortizo) como líder da Volta durante moitos quilómetros mentres no pelotón alternábase o control por parte de Froiz e de Diputación de León.

O control exercido polo equipo do líder prolongouse toda a etapa, mesmo cando Mateos deixou a compañía de Nanclares e foise en solitario. Foi un espellismo sen apenas maior dificultade que algúns repeitos esixentes camiño de meta, o pelotón terminou por neutralizar o intento de De Mateos no kilometro 102.

Desde alí á Alameda compostelá acelerouse a velocidade do pelotón con Lestido presto a saltar para neutralizar calquera intento de superalo. Sen capacidade para tentar dobregar o control do Froiz, a volata de Santiago de Compostela sentenciou os catro días de competición da XVI Volta a Galicia. Vitoria parcial para o ruso Grigoriev (León) por diante do francés Delettre (Delko Marseille) e o chileno Tello (Kuota-Paulino)

Na cerimonia de podio, a organización da proba rendeu homenaxe ao galego gañador do Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro. A continuación foi a Secretaria Xeral para o Deporte, Marta Míguez, a encargada de impoñer a camisola amarela da Xunta de Galicia a Martin Lestido. O do Froiz suma con este triunfo a súa segunda volta por etapas en Galicia neste 2017 tras a súa vitoria na pasada Volta a Coruña. A segunda posición da xeral foi para o seu compañeiro de equipo David González e terceiro o gañador da terceira etapa, o surafricano do Rías Baixas, Willem Jakobus Smit.

No resto de categorías en xogo, o chileno Elías Tello (Kuota-Paulino) gañou a camisola Telefurgo da montaña; o portugués César Martingil (Liberty) a camisola Concello de Monforte de metas volantes e David González (Froiz) a camisola B The Travel Brand como mellor sub 23. Lestido tamén levou a camisola Anova como mellor galego e o Grupo Deportivo Supermercados Froiz o trofeo a mellor equipo da rolda.

El ciclista de Padrón defendió durante tres etapas los ingresos obtenidos en el tablero inicial.

La escuadra estaba agotada hasta la etapa final de Santiago y apenas ponía en riesgo la camisola del líder.

El ciclista estándar Martín Lestido fue proclamado ganador del XVI Tour de Galicia que este domingo concluyó en Santiago de Compostela. Con su recuperar la corona de la ronda portuguesa del equipo de Pontevedra Supermercados Froiz no ha tenido éxito desde 2010. La cantidad Froiz su sexta victoria en este clásico desde que adquirió su categoría como evidencia de élite y sub-23 siendo el equipo más exitoso de la mismo


La última de las cuatro etapas, con salida y meta en la capital de Galicia encontró ninguna sorpresa en la calificación y terminó resolver el sprint para ganar el ruso Alexsandr Grigoriev (Diputación de León) sólo pudo arañar un segundo para el líder en la meta.

Más de un centenar de corredores participaron en la cuarta y última distancia de 130 kilómetros. De ellos, veinte estaban en un margen de 18 segundos que parecía presagiar una buena oportunidad para poner al líder contra las cuerdas.

Lestido (Froiz) había logrado su baja renta gracias a la victoria de la escuadra de Poio en el contra reloj por equipos inaugurales. Posteriormente la defendió en Monforte y en la montaña de Lalín. Tal fue el esfuerzo acumulado en la capital del Deza por el pelotón de que en Santiago apenas hubo energía para poner en peligro la camisa del líder. Después de las ondas iniciales, los primeros en probar el grave asalto a amarillo eran las Rías Bajas y la Cortizo Anova por mediación de Jesus Nanclares y Raul Garcia de Mateos, respectivamente. Los dos representaban la principal oposición a Froiz un día en la montaña, con dos puertos de anotar, pero lejos de la meta, no parecía propicia para los escaladores, pero para un ataque que fueron madurando distancia de la carrera. Su escape cuando apenas tomó 20 kilómetros de prueba, aceleró el ritmo por encima de 41 millas por hora. La ventaja no vino después de dos minutos, pero mantuvo De Mateos (Cork) como líder de la Vuelta durante muchos kilómetros, mientras que en el equipo de control alternado por Froiz y la Diputación de León.

El control ejercido por el equipo del líder extendió toda la etapa, incluso cuando Mateos dejó la compañía de Nanclares y se fue solo. Fue un espejismo sin más dificultad que algunas repeticiones exigentes en el camino, el equipo terminó neutralizando el intento de Mateos en el kilómetro 102.

De allí a la compostela Alameda, la velocidad del pelotón se aceleró con Lestido listo para saltar para neutralizar cualquier intento de superarlo. Sin la capacidad de intentar doblar el control de Froiz, el vuelo de Santiago de Compostela sentenció los cuatro días de competición del XVI Tour a Galicia. La victoria parcial para el ruso Grigoriev (León) delante del francés Delettre (Delko Marsella) y del chileno Tello (Kuota-Paulino)

En la ceremonia del podio, la organización de pruebas rindió homenaje al ganador gallego del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro. A continuación fue la secretaria general de Deportes, Marta Míguez, quien se encargó de imponer la camiseta amarilla de la Xunta de Galicia a Martin Lestido. O Froiz añade a este triunfo su segunda vuelta por etapas en Galicia en 2017 tras su victoria en el último Tour de A Coruña. La segunda posición del general fue para su compañero de equipo David González y tercero el ganador de la tercera etapa, las sudafricanas Rías Baixas, Willem Jakobus Smit.

En el resto de las categorías en juego, el chileno Elías Tello (Kuota-Paulino) ganó la camiseta teleférica de la montaña; Portugués Martingil César (Liberty) suéter Monforte de metas volantes y David Gonzalez (Froiz) suéter B El viaje a estrenar como el mejor sub 23 Lestido también se llevó el maillot de la mejor Anova gallegas Sports Group y Supermercados Froiz el trofeo a la mejor equipo de la ronda.